Samorząd giżycki oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzą działania związane z możliwością utworzenia w Giżycku filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W zadaniach filii byłoby kształcenie studentów na kierunku Pielęgniarstwo.

Wyraź swoją opinię

Obecnie trwają badania rynku dotyczące zapotrzebowania młodych ludzi na kształcenie się na kierunku Pielęgniarstwo. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Budry, aby również wzięli udział w badaniu.

Wystarczy wypełnić ankietę internetową, która znajduje się pod linkiem: www.ankieta1.gizycko.pl

Niedobór kadry medycznej

W polskiej ochronie zdrowia występuje ogromny niedobór kadry medycznej, co stanowi zagrożenie w zapewnieniu bezpieczeństwa w opiece nad chorymi. Miasto Giżycko prowadzi jedną z największych placówek medycznych w naszym regionie, na co również przedkłada się konieczność zapewnienia odpowiednio dużej liczby wykwalifikowanej kadry medycznej, przede wszystkim pielęgniarek.