Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 21-23 września 2023 r. na terenie tutejszego województwa prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepieniami objęty zostanie teren następujących powiatów i gmin: powiat ełcki, powiat olecki, powiat gołdapski, powiat węgorzewski, powiat giżycki – gmina Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy, powiat piski – gmina Biała Piska, Orzysz oraz Pisz.

Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę, w miejsca bytowania zwierząt dzikich, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1737).

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o powyższych szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 21 września do 12 października 2023 r. W szczególności apeluje się, aby nie płoszyć zwierzyny oraz nie podnosić i niszczyć przynęt ze szczepionką.

 

Informacja: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

 

Załączniki: