Dotacja celowa. Zakup i przekazanie wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Budrach oraz OSP w Ołowniku

Gmina Budry w ramach powierzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości realizacji zadań z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez [...]