PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023

Gmina Budry realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na 2022 rok w ramach modułu 1 - Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych, z [...]