Interaktywna mapa miejsc i obiektów promujących rybołówstwo i akwakulturę obszaru LGR Wielkie Jeziora Mazurskie

Link do interaktywnej mapy LGR Wielkie Jeziora Mazurskie: http://lgrwielkiejezioramazurskie.interaktywnamapa.pl/? fbclid=IwAR1UFmPQSNdea4NU3aNI1Crr7wFeDOZyH6MuBbL2uTHuG5WXIbHv1h2JNxo