Uroczyste przecięcie wstęgi (od lewej: Kazimierz Karwowski – wykonawca, Małgorzata Kopiczko – Senator RP, Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Józef Markiewicz – Wójt Gminy Budry).   Fot. GOK Budry

    Z początkiem października dobiegła końca kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Budry. Oficjalne otwarcie Domu Pożegnań w Budrach odbyło się we wtorek 3 października br. w obecności mieszkańców gminy, przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Józef Markiewicz – Wójt Gminy Budry, Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Kopiczko – Senator RP oraz Kazimierz Karwowski – wykonawca inwestycji.

    Wśród zaproszonych gości byli również duchowni, którzy podczas ceremonii otwarcia poświęcili dom pogrzebowy: ks. Jarosław Salikowski – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Budrach, o. Ihumen Wasyl Kepeszczuk OSBM – proboszcz parafii greckokatolickiej w Węgorzewie, o. Ihumen Paweł Staruch OSBM – proboszcz parafii grekokatolickiej w Baniach Mazurskich, ks. Bazyli Taranta – proboszcz parafii prawosławnej w Węgorzewie, ks. Krystian Borkowski – pastor parafii ewangelicko-augsburski w Giżycku.

    W ramach inwestycji przeprowadzono prace budowlane zmieniające przeznaczenia budynku byłej hydroforni na dom pogrzebowy. Zakupiono i zainstalowano niezbędne wyposażenie oraz zagospodarowano przyległy teren poprzez wykonanie ogrodzenia, parkingu, oświetlenia ulicznego i ciągów komunikacyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nowo powstały Dom Pożegnań został wykonany w najwyższym standardzie, spełnia wszystkie wymagane normy i na obecną chwilę jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie.

Obiekt w trakcie przebudowy oraz stan obecny – po zakończeniu prac i przekazaniu Domu Pożegnań do użytku.   Fot. UG Budry.

Inwestycja miała na celu stworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom gminy przygotowanie i przeprowadzanie ceremonii pogrzebowej w godnych warunkach jakich wcześniej nie było w naszej gminie.

Zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroforni na dom pogrzebowy w Budrach” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji 2 250 418,95 zł z czego wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 2 205 410,57 zł.


Galeria