W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Budry, a spółką skarbu państwa jest możliwość zakupu węgla w dwóch frakcjach: groszek oraz orzech.

Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego (wzór wniosku w załączeniu).

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi:

  • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022,
  • 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023.

Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł brutto.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Węgiel / groszek nie będzie pakowany w worki.

Punkt dystrybucji będzie znajdował na terenie miasta Węgorzewo.

UWAGA: Termin uruchomienia sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Budry we współpracy ze wskazanym składem węglowym uzależniony będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

W momencie dostarczenia węgla na skład, Gmina będzie kontaktować się z wnioskodawcą, który będzie musiał zapłacić cenę za wnioskowany tonaż na wskazany rachunek bankowy Gminy. Następnie zostanie wystawiona faktura, która będzie upoważniała do odbioru węgla ze wskazanego przez gminę składu opału.

Formularze wniosków dostępne są:

Wnioski będzie można składać:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, w sekretariacie urzędu lub punkcie obsługi, u Pana Jana Kondrat (były punkt apteczny) w godzinach pracy Urzędu,
  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ugbudry/SkrytkaESP

Osoba do Kontaktu – Pan Jan Kondrat, tel. 87 427 80 03 w. 47

 

Załączniki do pobrania: