W dniu 10.09.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie wydał Komunikat Nr 7/2021 o odwołaniu komunikatu Nr 5/2021 z 19.08.2021 r. dotyczącego braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie.

W dniu 07.09.2021 r. zostały pobrane do badania próbki wody z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie. Woda w zbadanych próbkach w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził przydatność wody do spożycia.