OGŁOSZENIE

Informuję mieszkańców sołectwa GRĄDY WĘGORZEWSKIE
że w dniu 29 kwietnia 2024 r. o godz. 17ºº
(drugi termin spotkania godz. 17¹º)
w świetlicy wiejskiej odbędą się wybory
SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Zaprasza się wszystkich do wzięcia udziału w zebraniu.

Wójt
Gminy Budry
dr inż. Józef Markiewicz