Na podstawie zarządzenia nr 23/2024 Wójta Gminy Budry z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów i zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję w miesiącu kwietniu w sołectwach Gminy Budry zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zgodnie z harmonogramem.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU WYBORU SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH W GMINIE BUDRY

  • Sołectwo BUDRY w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 18ºº (drugi termin spotkania godz. 18¹º) w Sali GOK w Budrach.
  • Sołectwo OŁOWNIK OSIEDLE w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 18ºº (drugi termin spotkania godz. 18¹º) w świetlicy wiejskiej.
  • Sołectwo WIĘCKI w dniu 29 kwietnia 2024 r. o godz. 19ºº (drugi termin spotkania godz. 19¹º) w świetlicy wiejskiej.

Zaprasza się wszystkich do wzięcia udziału w zebraniach.

Wójt
Gminy Budry
dr inż. Józef Markiewicz