Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pisemnych oświadczeń o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek do dnia 19 maja 2023 r.

 

Źródło: MZMG