DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Wymiana nieenergooszczędnych drogowych opraw oświetleniowych na terenie gminy Budry

  • Wartość dofinansowania: 258.400,00 PLN
  • Całkowitą wartość zadania: 323.000,00 PLN

Inwestycja związana jest z modernizacją infrastruktury oświetleniowej dróg w gminie Budry. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę nieenergooszczędnych drogowych opraw oświetleniowych, na oprawy typu LED. Realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami, a także komfort życia mieszkańców. Ponadto spowoduje redukcję mocy opraw oświetleniowych, co bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury oświetlenia drogowego (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej). Inwestycja przyczyni się również do bardziej efektywnego zarządzania posiadaną infrastrukturą.

  • Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 11 grudnia 2023 r.