Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach zaprasza do udziału w XLI Biegu Bartów, który odbędzie się 29 Kwietnia na Stadionie Gminnym w Barcianach.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach