Dyrektor Szkoły wraz z całą społecznością
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach
serdecznie zaprasza
4 czerwca o godz. 12:00
na XXV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.

Rafał Kryłowicz
Dyrektor SP Sobiechy