Wójt Gminy Budry wraz z Komendą Powiatową Policji w Węgorzewie, Bankiem Spółdzielczym w Węgorzewie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Budrach zaprasza seniorów Gminy Budry na debatę „Bezpieczeństwo seniorów we współczesnym świecie”, która odbędzie się w dniu 26 października 2023 r., o godzinie 16:00 na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY