Wójt Gminy Budry serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Budry na spotkanie w sprawie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które odbędzie się 4 października (wtorek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budrach. W spotkaniu będzie uczestniczył również Pan Mariusz Piasecki Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo.

Wójt Gminy Budry
Józef Markiewicz