DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania:

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroforni na dom pogrzebowy w Budrach.

Dofinansowanie: 1 918 996,80 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 958 160,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji części ścian zewnętrznych, posadzek i połaci stropodachu budynku, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie ścian nośnych, wykonanie nowych ścian działowych, kominów wentylacyjnych, wykonanie nawierzchni tynkarskich i posadzek, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, elektrycznych. Zakup i zainstalowanie pomp ciepła i na ich bazie wykonanie nowego centralnego ogrzewania, wyniesienie czynnych instalacji sieci wodociągowej z istniejącego budynku na zewnątrz. Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia, parkingu, oświetlenia ulicznego i ciągów komunikacyjnych. Lokalizacja obiektu w centralnej części Gminy Budry umożliwi mieszkańcom Gminy przygotowanie i przeprowadzanie ceremonii pogrzebowej w godnych warunkach jakich wcześniej nie było.

Początek realizacji inwestycji: 9 grudnia 2022 r.