Z dniem 27 czerwca br. zostały wprowadzone zmiany standardu nadawania darmowej naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T2 na DVB-T2/HEVC na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z tym uruchomiono rządowy program dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora spełniającego wymagania techniczne. Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/cyfrowaTV