Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W ramach Konkursu Grantowego CYFROWA GMINA – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, zapraszamy do składania oświadczeń wszystkich rodziców dzieci uczących się do 18 roku życia oraz pełnoletnich uczniów szkół średnich, których to krewnymi w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunem prawnym) są osoby pracujące niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Wnioski (oświadczenia) dostępne są:

  • w Urzędzie Gminy Budry, ul. Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry w godzinach pracy urzędu (pon.-pt. 7:00-15:00);
  • w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów uczęszczających do tych szkół (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach, Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Budrach z siedzibą w Więckach);
  • na oficjalnej stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr;
  • w załącznikach (poniżej);

Wnioski (oświadczenia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Urzędzie Gminy w Budrach, a w przypadku uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry – w sekretariacie tej szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2021 r. do godz. 15:00.

Uwaga!!

Złożenie wniosku (oświadczenia) nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu komputerowego (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką). Ilość zakupionego sprzętu uzależniona jest od przyznanych środków finansowych Gminie Budry w ramach Grantu PPGR.

Załączniki:

 


Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.