Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami udostępnia na swojej stronie internetowej aktualne harmonogramy odbioru odpadów na 2024 rok.

Link: https://bip.mzmgo.mazury.pl/cms/18308/gmina_budry

MZMGO uprzejmie prosi o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesją (do głównej drogi, gdy dojazd do posesji jest ograniczony) od godziny 6:00 rano zgodnie z powyższym harmonogramem. W wyjątkowych okolicznościach, np. brak dojazdu, awaria pojazdu, itp., Wykonawca zastrzega sobie prawo do odbioru odpadów w dniu następnym. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub sytuacje problemowe wynikające z wejścia pracowników na działki prywatne mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesje.

 

 

Źródło: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami (https://mzmgo.mazury.pl/)