Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WĘGORZEWSKI, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy znajdują się na dedykowanej dla Powiatu Węgorzewskiego podstronie projektowej pod linkiem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wegorzewski-2023/