Pełna treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

Załącznik: