Gmina Budry informuję o konieczności złożenia Oświadczenia o stopniu pokrewieństwa w ramach „Grantów PPGR”

Do dnia 10 grudnia 2021 r.
należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Budrach oświadczenie o stopniu pokrewieństwa.

Powyższe oświadczenie stanowi uzupełnienie dotychczasowej dokumentacji i  jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji złożonych wcześniej wniosków w ramach „Grantów PPGR”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 427 80 03

 

Załącznik do pobrania: Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa