W dniu 29 kwietnia 2024 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budrach odbyła się 66 sesja Rady Gminy kadencji 2018-2024. Była to najdłuższa kadencja w historii samorządu trwająca ponad 5 lat. Spotkanie było również okazją do podsumowań i podziękowań dla odchodzących radnych oraz Wójta Józefa Markiewicza.

Wójt Gminy Józef Markiewicz i Przewodniczący Jan Mełech w imieniu władz, ale też społeczności lokalnej wręczyli podziękowania radnym Rady Gminy Budry VIII kadencji z lat 2018 – 2024. Szczególne podziękowania zostały skierowane do radnych, którzy zakończyli wraz z wyborami pracę w radzie tj.:

  • Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zdzisławowi Jaśków, który pracował w radzie 5 kadencji: 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2024,
  • Panu Józefowi Zaleskiemu, który pracował w radzie 3 kadencje 2010-2014, 2014-2018, 2018-2024,
  • Panu Markowi Engelbardt, który pracował w radzie 3 kadencje 2010-2014, 2014-2018, 2018-2024,
  • Pani Jadwidze Adamczuk, radnej latach: 2006-2010, 2018-2024,
  • Pani Krystynie Wojtczuk, radnej latach: 2006-2010, 2018-2024,
  • Panu Marcinowi Ziółkowskiemu radnemu latach: 2018-2024,
  • Stefanowi Biłas, radnemu latach: 2018-2024.

Pamiątkowe podziękowania skierowane zostały również do Pań i Panów Sołtysów, którzy swoje funkcje będą pełnić jeszcze do końca maja. Ostatnia w tej kadencji sesja była pełna emocjonujących przemówień i podziękowań. Szczególne podziękowania trafiły do Pana Wójta Józefa Markiewicza kończącego pracę w samorządzie po 30 latach pracy.  Pan Józef Markiewicz był długoletnim Wójtem Gminy Budry pełniąc swą funkcję w latach 1994- 2024.

Podziękowania za wkład pracy w rozwój samorządu w powiecie, a także w regionie, za nieustane wsparcie merytoryczne i zwykłą ludzką życzliwość składali również przybyli goście – Wójt Gminy Pozezdrze Pan Bohdan Mohyła, Burmistrz Węgorzewa Pan Krzysztof Kołaszewski wraz z zastępczynią Panią Lidią Czerniewicz, Wójt Gminy Kruklanki Pan Bartłomiej Kłoczko, Pani Agnieszka Szałko Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie.

Pan Wójt podziękował serdecznie za wspólne lata pracy na rzecz społeczności gminy Budry. Podziękowania skierował do obecnych radnych, sołtysów, podziękował również za wspaniałą współpracę pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Życzył również sukcesów w dalszej pracy nowej Rady i nowego Wójta, serdecznie gratulując wygranej w wyborach.

Panu Wójtowi Józefowi Markiewiczowi podziękowania złożyli Radni z Przewodniczącym Janem Mełech na czele, sołtysi oraz sekretarz gminy Anna Kowalewska – „Za pełną zaangażowania służbę na rzecz Gminy Budry, wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój społeczności lokalnej, a tym samym naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy za wieloletnią współpracę, za dobre, mądre i odpowiedzialne decyzje, które służyły rozwojowi Gminy Budry. Twoja praca na trwałe wpisała się w historię naszej Gminy.”

Nowa Rada rozpocznie pracę w dniu 7 maja 2024 r.