DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Remont zabytkowego budynku kościoła w miejscowości Dąbrówka

  • Wartość dofinansowania: 940.731,39 PLN
  • Całkowitą wartość zadania: 959.929,99 PLN

Kościół w Dąbrowce wybudowany został w latach 1607-1732. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem A-980 z dnia 07.10.1993 r. Obecnie z kościoła korzystają wierni obrządku rzymskokatolickiego miejscowości Dąbrówka i przyległych miejscowości. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiekt wymaga pilnych prac remontowo–konserwatorskich. W szczególności wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych dachów i wieży oraz pokrycia dachowego, obróbek blacharskich dachów, orynnowania i instalacji odgromowej, remont wnętrza wraz z renowacją okien drewnianych. Wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej poziomej i pionowej ścian fundamentów oraz przeprowadzenie pozostałych niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu, uchroni przed degradacją i niszczeniem zabytkowego budynku kościoła w miejscowości Dąbrówka.

  • Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 25 lipca 2023 r.